ނައީމާގެ މަރު: މަރާލަން ބޭނުންކުރި ދެ ވަޅި އާއި އިތުރު ހެކިތައް ހޯދައިފި!
ނ. މަނަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ނައީމާ މޫސާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ ވަޅި އާއި އިތުރު ހެކިތައް ދިވެހި ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާ ކޮމިޝަނާ އޮފް ފޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނައީމާ މޫސާ މަރާލުމަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު ދެ ހަތިޔާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމަލާދިން ވަގުތު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު ވެސް އެ ހަތިޔާރުތަކާއިއެކު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސީޕީ...
ގައްބަރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

ގައްބަރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ކުށުގައި ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ (ގައްބަރޭ) ފުލުސް އޮފީހަށް އަމިއްލައަށް ހާޟިރުވުމުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގައްބަރޭ ހޯދަން ފުލުހުން...

17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގެއްލުނު ކުއްޖާ އަމިއްލައަށް ގެއަށް އަތުވެއްޖެ!

ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަބްދުއްނާފިއު، (ޅ. ކުރެންދޫ / ހުދުފަޅު،) ފެނިއްޖެއެވެ. އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިން...

ނަޝީދު އުފައްދަވާ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަފްޝަން

ރިޔާސި އިންތިހާބާ ބެހޭ ގޮތުން ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި ޕީޕީއެމުން މަޝްވަރާ އެއް ނުކުރޭ

ނަޝީދުގެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި، ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ބެހޭގޮތުން ޕާޓީ ތަކާ ވާހަކަދައްކަމުން ދާ ކަމާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްވެސް ހިމެނޭ...

17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކު ވީނުވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެއްކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. އާއިލާއަށް ގެއްލިގެން  ހޯދަމުންދަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަބްދުއް...

ރިޕޯޓު

އެމްއާރުއެމް އަށްވުރެ ސައިޒު ބޮޑު މަގާމުތަކުގައި ތިބެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިފައިފި!

ރައީސް މައުމޫނު ދުވަހަކުވެސް ހިތްފުޅު ދަތިނުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ދިމާވީ އެމްއާރުއެމް ރެޖިސްޓްރީކޮށް، ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޖަލްސާ ބޭއްވިރެއެވެ. އެ ރޭ ދަރުބާރު ގޭގައި...

Read more

ފެންކުޅި ކުޅުމަކީ ތައިލެންޑު ބުޑިސްޓުންގެ ދީނީ ކަމެއް! ކުލަ ޖެހުމަކީ ހިންދީން ގެ ކަމެއް!؟

                  މި އަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި ގދ. ފިޔޯރީގެ ނިންމުމަކީ ކުޑައީދުގައި އެރަށުގައި ކުލަ ޖެހުމުގެ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ކުޅެގެން ނުވާނެކަމެވެ. އެއީ ހިންދީ ދީނުގެ މީހުން...

Read more

ދިރިއުޅުން