ކުޅިވަރު

ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ޓެންޓު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ޓެންޓު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ތަފާތު ބޮޑުކޮަށް ދަ ގުރާންޑޭ ބަލިކޮށް، ޓެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި...

ލިވަޕޫލު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލުއިސް ޑިއާސްގެ އާއިލާ ކިޑްނެޕްކޮށްފި

ލިވަޕޫލު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލުއިސް ޑިއާސްގެ އާއިލާ ކިޑްނެޕްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރު ލިވަޕޫލަށް ކުލެމުންދާ ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލުއިސް ޑިއާސްގެ އާއިލާ ކިޑްނެޕްކޮށްފިއެވެ. ލުއިސް ޑިއާސް ނިސްބަތްވާ ކޮލަމްބިއާގެ ބަޔަކު އޭނާ އާއިލާގެ ބަޔަކު ކިޑްނެޕްކުރީ...

އިނގިރޭސީ ވިލާތާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ލެޖެންޑު ބޮބީ ޗާލްޓަން އަވަހާރަވެއްޖެ

އިނގިރޭސީ ވިލާތާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ލެޖެންޑު ބޮބީ ޗާލްޓަން އަވަހާރަވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ގެ ލެޖެންޑް ސަރ ބޮބީ ޗާލްޓަން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 86 އަހަރުގައި ބޮބީ ޗާލްޓަން އަވަހާރަވި ހަނދާން ނެތުމުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން...

އާބަންކޯ ބައިބަލާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުލަބް އާބަންކޯ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އާބަންކޯ ބައިބަލާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުލަބް އާބަންކޯ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް އޮފީސްތަކާ ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އާބަންކޯ ބައިބަލާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލުގައި އެމް.ޕީ.އެލް ބަލިކޮށް ކުލަބް އާބަންކޯ އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފިއެވެ. ނުވަ ޓީމު...

Page 1 of 2 1 2