ދުނިޔެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއިދުކޮށް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމާ ދެކޮޅު ހެދި މިނިސްޓަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއިދުކޮށް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމާ ދެކޮޅު ހެދި މިނިސްޓަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނި އަމަލުތަކާއި، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުން އަންނާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ، އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ...

ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން 230،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފި

ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން 230،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ފަށާފައިވާ އުވާނަށް މި އަދަށް 1 މަސްދުވަސް ވީ އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ...

އިޒްރޭލުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ހެދުނު ގޯހަކުން މިސައިލު ހަމަލާ ދެވުނީ ތެލްއަވީވް ގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

އިޒްރޭލުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ހެދުނު ގޯހަކުން މިސައިލު ހަމަލާ ދެވުނީ ތެލްއަވީވް ގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

އިޒްރޭލުގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމު އަޔަން ޑޯމް (އެކަތައިގެ ގުއްބަށް) ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކުން އަމިއްލަ ގައުމަށް މިސައިލު ހަމަލާއެއް ދެވިއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ....

ގައްޒާއަށް އެޓޮމިކް ބޮމެއް އެޅުމަށް އިޒްރޭލުގެ މިނިސްޓަރަކު ގޮވާލައިފި

ގައްޒާއަށް އެޓޮމިކް ބޮމެއް އެޅުމަށް އިޒްރޭލުގެ މިނިސްޓަރަކު ގޮވާލައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ފަށާފައިވާ އުދުވާނި ހަމަލާގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެމުންދާ ގައްޒާއަށް އެޓޮމިކް ބޮމެއް އެޅުމަށް އިޒްރޭލުގެ މިނިސްޓަރަކު ގޮވާލައިފިއެވެ. މިދިޔަމަހު 7...

ޒަހަމުވީ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި އެމްބިއުލެންސަކަށް ހަމަލާދީފި

ޒަހަމުވީ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި އެމްބިއުލެންސަކަށް ހަމަލާދީފި

އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމުވި ފަލަސްތީނުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރީ އެމްބިއުލެންސަކަށް ހަމަލާދީ އެންމެން ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. ރަފާ ބޯޑަރު ކައިރިން ޒަހަމުވީ ބަޔަކު ގޮވައިގެން...

އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާގެ މަގާމު ތަކަށް އަދިވެސް ހަމަލާދޭނަން- ޔަމަން ސިފައިން

އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާގެ މަގާމު ތަކަށް އަދިވެސް ހަމަލާދޭނަން- ޔަމަން ސިފައިން

ފަލަސްތީނާއި މުސްލިމުންގެ ހިފާފައިވާ ބިންތަކުން ފައިބަންދެން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާއަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ޔަމަން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔަމަނީ އާރމްޑް ފޯސްގެ ލަޝްކަރުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކެއް މިއަދުވެސް...

އިރާގާއި ސީރިއާގެ އެމެރިކާ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާދީފި

އިރާގާއި ސީރިއާގެ އެމެރިކާ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާދީފި

އިރާގާއި ސީރިއާ ގައި އާއިމުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ޑްރޯނުންނާއި ރޮކެޓުން ހަމަލާދީފިއެވެ. މި ހަހަމަލާގެ ޒިންމާ ވަކި ފަރާތަކުން އުފުލާފައި ނުވާއިރު އެމެރިކާއިން ތުހުމަތު ކުރަނީ...

އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ތެލްއަވީވު މަގުތަކަށް ނިކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ތެލްއަވީވު މަގުތަކަށް ނިކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އިޒްރޭލުގެ ވިޔަފާރީގެ ވެރިރަށް ތެލްއަވީވުގެ މަގުތަކުގައި ސަރުކާރަ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. ހަމާސްގެ އަތްދަށުގައިވާ އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން މިނިވަން ކުރުމަށް އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް...

ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކުގައި އިޒްރޭލު 300 ވުރެ ގިނަ ސިފައިން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކުގައި އިޒްރޭލު 300 ވުރެ ގިނަ ސިފައިން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހަމާސްގެ ހިއްވަރު ގަދަ މުޖާހިދުން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މިހާތަނަށް ސިއްރުކޮށްގެން ތިބމަށްފަހު، އިއްޔެ މަރުވީ އިޒްރޭލުގެ 310 ވަނަ ސިފައިންގެ މީހާ...

Page 1 of 3 1 2 3