މުނިފޫހިފިލުވުން

ސޯސަލް މީޑިއާގެ ފޮލޯވަރުން ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ކައިލީ ޖެނަރ އިޒްރޭލަށް ތާއިދުކުރާކަމަށް ބުނި ޕޯސްޓު ނަގައިފި

ސޯސަލް މީޑިއާގެ ފޮލޯވަރުން ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ކައިލީ ޖެނަރ އިޒްރޭލަށް ތާއިދުކުރާކަމަށް ބުނި ޕޯސްޓު ނަގައިފި

މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިލި ޖެނަރ ގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޯސްޓުގައި އިޒްރޭލަށް ތާއިދުކޮށް ޖެހި ލިޔުން ނަގައިފިއެވެ. ކޮސްމެޓިކްސްގެ ވިޔަފާރިގައި މަހުޖަނެއްގެ އިތުރުން ސޯސަލް މީޑިއާގެ އިންފުލުއެންސަރ ތަކެއް...

އީދުފޯރި: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ޝޯވް މިރޭ ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި

އީދުފޯރި: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ޝޯވް މިރޭ ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި

ބޮޑު އީދުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން މި ފަހަރު އެންމެ ފޯރި ގަދަވާނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައެވެ. އާބަންކޯއިން އިންތިޒާމުކުރާ ފޯރި ގަދަ ޝޯވ މިރޭ އޮންނާނީ ހުޅުމާލެ...

ފިލްމީ ތަރި އަޒޭވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެ ރައީސްއަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމައިފި

ފިލްމީ ތަރި އަޒޭވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެ ރައީސްއަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމާ، ފިލްމީތަރި އަހުމަދު އަޒްމީލް (އަޒޭ) ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ އެވެ. ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ...

ހަސަން މަނިކުގެ ކުއްލި ވަކިވުން، ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެއް!

ހަސަން މަނިކުގެ ކުއްލި ވަކިވުން، ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެއް!

މިއަދު އަހަރުމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔަ ކޮއްޔަ ހަސަން އަލިމަނިކު ނުވަތަ ރައްޓެހިން ގެ ބަހުން ނަމަ ހަސަނިކު ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމީ...

، 3 ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކެއްގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ‘ – ޑެމިލޮވާޓޯ-

، 3 ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކެއްގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ‘ – ޑެމިލޮވާޓޯ-

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އޯވަޑޯސަކަށް ގޮސް، 3 ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކަކުން ކިރިޔާ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކަމަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޑެމީލޮވާޓޯ ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޑެމީލޮވާޓޯ ގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ...

Page 1 of 2 1 2