ރިޕޯޓު

ރައީސް  ޑރ. މުޢިއްޒު، މުލިއާގެ ރިޔާސީ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވާނެތޯ ؟

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު، މުލިއާގެ ރިޔާސީ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވާނެތޯ ؟

މުލިއާގެ އާއި މެދު ތާރީޚީ  ޚުލާސާއެއް މުލިއާގެއަކީ ޒަމާންވީ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް މީގެ 100 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާޘާރެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެންނާއި...

ހަމީދަށް ވިލިމާލެ އާއި ދުރަކަށް ނުދެވުނު

ހަމީދަށް ވިލިމާލެ އާއި ދުރަކަށް ނުދެވުނު

ވިލިމާލެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވިލިމާލެއަކީ ހަމީދާއި ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ ރަށެކެވެ. މާލޭގެ އެއް އަވަށުގެ ގޮތުގައި އޮތަސް...

ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުއްވެރި ނުކުރަނީ ނަޝީދާއި ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީން އެކަނި!

ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި ނަޝީދަށް އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނަށް އެއްޗެއް ބުނަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

"ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވެދާނެތީވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަން ބޭނުން ނުވާނެ، އިޒްރޭލު މީހުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކު ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ހެވެއް ނޭދޭނެ، ޖަރީމާ...

އިޒްރޭލުގެ މަގުސަދަކީވެސް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވަޒަނުން ބޭރުކުރުން، އެކަމަށް ހިތްވަރު ނުދޭތި!

އިޒްރޭލުގެ މަގުސަދަކީވެސް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވަޒަނުން ބޭރުކުރުން، އެކަމަށް ހިތްވަރު ނުދޭތި!

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގައި ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް، ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އަރަބި އެއްވެސް ގައުމަކުން ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް...

ފަލަސްތީނަށް ދިވެހިންދޭ އެހީގެ ’މެދުވެރިޔާއަށް‘ މި ކުރަނީ އާދައިގެ ތުހުމަތެއް ނޫން!

ފަލަސްތީނަށް ދިވެހިންދޭ އެހީގެ ’މެދުވެރިޔާއަށް‘ މި ކުރަނީ އާދައިގެ ތުހުމަތެއް ނޫން!

ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ޝަހީދުވެ އެމީހުންގެ ގެދޮރުގެއްލި މުޅި ދިރިއުޅުން ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާތަން ބެލުމަކީ އަހަރުމެން ދިވެހިން ކެތްވާ...

މަޖްލިސް2024: ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖްލިސް ގޮނޑިއަށް ވެލިދޫ ޕީޕީއެމް ޒުވާނުންގެ ރައީސް ހިޔާދު ހޮވަންވީ ކީއްވެ؟

މަޖްލިސް2024: ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖްލިސް ގޮނޑިއަށް ވެލިދޫ ޕީޕީއެމް ޒުވާނުންގެ ރައީސް ހިޔާދު ހޮވަންވީ ކީއްވެ؟

2018 ގައި ޕީޕީއެމަށް ވެރިކަން ގެއްލުމުން ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުޖެހުނެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު މަޖުލިސް އިންތިހާބުގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބުމުން ބައެއް މެމްބަރުން...

ޝިޔާމުގެ ތާއިދު މުއިއްޒަށް، އެމްޑީއޭ މެމްބަރުން ރަތަށް

ޝިޔާމުގެ ތާއިދު މުއިއްޒަށް، އެމްޑީއޭ މެމްބަރުން ރަތަށް

"އަޅުގަނޑަކީ ދެފުށްކެހެރި ވާނެ މީހެއްނޫން، އަޅުގަނޑު ނިންމާ ގޮތެއްގައި ދެމި ތިބޭނަން، ކޮވިޑް މެނޭޖް ކުރުމާއި ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ރައީސް ސޯލިހު..." މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް...

މި ފަހަރު ’ކިންގު މޭކަރ‘ އެއް ނެތް!

މި ފަހަރު ’ކިންގު މޭކަރ‘ އެއް ނެތް!

ގިނަ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ބާއްވަން ފެށި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ތަކުގައި މީގެ ކުރިން އެއް ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެކަކު އެކަނި ނިކުމެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި...

Page 1 of 4 1 2 4