ދިރިއުޅުން

ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ

ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ

ހައިވާނު ބަގީޗާއެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ދިޔަ ދެމަފިރިއަކަށް ރާމާމަކުނު ތަކެއް ފެނުނުނެވެ. އެތަނުން ވަކިން ޖޯޑެއް (އަންހެން މަކުނަކާއި ފިރިހެން މަކުނެއް) ނިކަން ލޯބިން އެކަތި އަނެކައްޗާއި...

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީތަރި މަރީން އަލް ހައިމަރ އިސްލާމްވެއްޖެ

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީތަރި މަރީން އަލް ހައިމަރ އިސްލާމްވެއްޖެ

ފްރާންސްގެ މަގްބޫލު ޓީވީ ތަރި އަދި މޮޑެލް މަރީން އަލް ހައިމަރ އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ. ސޯސަލްމީޑިއާގައިވެސް ނުފޫޒުގަދަ މަރިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ މިސްކިތެއްގައި އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރާ މަންޒަރެވެ....

އުފާވެރި ވަރި! ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

އުފާވެރި ވަރި! ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަކީ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ. މި ހަފްތާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސޯސަލްމީޑިއާއިން ފެންނަމުންދަނީ ވެސް އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމާއި އެނޫންވެސް އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި އެ...

ކުރިން ވަލަޒިކުރުﷲ އަކްބަރަށް، މިހާރު އައްތަހިއްޔާތަށް!

ކުރިން ވަލަޒިކުރުﷲ އަކްބަރަށް، މިހާރު އައްތަހިއްޔާތަށް!

ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދައަކީ ހުކުރު ދުވަހަކީ ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށްވެފައި އެދުވަހު ގޭތެރޭގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްލުމާ އެނޫންވެސް އާއިލާއާއި އެކީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި އުޅުމެވެ. ސައިކަލާ ކާރު...

ހިތާމަތަކާ ދުރަށް ދެވިދާނެ ގޮތެއް!

ހިތާމަތަކާ ދުރަށް ދެވިދާނެ ގޮތެއް!

އެއްދުވަހަކު ދުވަސްވީ މުދައްރިސެއްގެ ކައިރިއަށް، މޮޅިވެރި ހިތާމަވެރި މޫނަކައިގެން ޒުވާނަކު އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ހައްލެކެވެ. ހިޔާލެކެވެ. އޭނަގެ ހަޔާތުން ހިތާމަތައް ފިލާނެ ގޮތެކެވެ.                 ދުވަސްވީ...

ހުވަފެން ހަގީގަތަށް ހެދުމަށް ސެފް މޯޑް ބަދިގެ އަށް ކުރި ދަތުރު

ހުވަފެން ހަގީގަތަށް ހެދުމަށް ސެފް މޯޑް ބަދިގެ އަށް ކުރި ދަތުރު

ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހުވަފެންތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ގިނަފަހަރަށް އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަށް އެހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖެހުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. ދަތުރު ދިގުވެ ވަކި ހިސާބަކުން  ދިރިއުޅުމުގެ ބުރަތަކާއެކު މަންޒިލަށް ވާސިލުވުމުގެ ކުރިން...

، 3 ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކެއްގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ‘ – ޑެމިލޮވާޓޯ-

، 3 ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކެއްގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ‘ – ޑެމިލޮވާޓޯ-

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އޯވަޑޯސަކަށް ގޮސް، 3 ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކަކުން ކިރިޔާ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކަމަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޑެމީލޮވާޓޯ ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޑެމީލޮވާޓޯ ގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ...

”މީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ ބީވެއްޖެއޭ އަތުން މަގޭ..“ މިހެން ބުނި މީހަކާ ދިމާވިތަ؟

”މީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ ބީވެއްޖެއޭ އަތުން މަގޭ..“ މިހެން ބުނި މީހަކާ ދިމާވިތަ؟

                ލޯބިވުމާއި ލޯބި ހާސިލު ކުރުމާ ދެމެދު އެތައް ހަރުފަތެއް ކަޑަތުކުރެވެއެވެ. ފުރަތަމަ ހިތްކިޔަނީއެވެ. ދެކޭހިތްވަނީއެވެ. ދެން ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ލޯބީގެ ހިތުގެ ޝުއޫރު...