ޚަބަރު

ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ

ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލިގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް...

މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭ މަގުމަތީގައި އިޖުތިމާއި މިންގަނޑާއި ހިލާފަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓި މީހެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ސޯސަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިއުން...

ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން

ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދޫއިން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅިުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގައްދޫއަށް...

ފޯމުތައް ޗެކުކޮށް ނުނިމެނީސް ދަ ޑިމޮކްރެޓިކްސް އުފައްދަން ހުއްދަ ދޭން ފުއާދު މަސައްކަތް ފަށައިފި

’ރޯދަމަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ ފުއާދާއި ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމެއް‘

ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖުލީހުގެ ކޮމެޓީން ރުހުން ދިން ކަމަށާއި، އޭރުގެ ކޮމެޓީގެ ރޫހު ހުރީވެސް ރޯދަމަސް ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްކަމަށް އިލެކްޝަން...

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އިސްމާއީލް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި، މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު ރަމީލާ ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް...

ޕީއެންސީ ގައްދޫ ދާއިރާ: ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި މަހާ، ޓިކެޓު ލިބުނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓަށް

ޕީއެންސީ ގައްދޫ ދާއިރާ: ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި މަހާ، ޓިކެޓު ލިބުނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓަށް

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައްޔިިތުންގެ މަޖުލީހަށް ވާދަކުރާ ކެންޑީޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރީ މަހުމޫދު ޝަފީގު (މަހާ) އެވެ. ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް...

1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ވަގަށް ނެގީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އިސްވެ ހުރެ

1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ވަގަށް ނެގީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އިސްވެ ހުރެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ....

ރޯދަމަހު އިތުރު ތަކުލީފެއް ނުޖައްސާ، އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހަށް ލަސްކުރަން ޖެހޭ – ފައްޔާޒު

ރޯދަމަހު އިތުރު ތަކުލީފެއް ނުޖައްސާ، އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހަށް ލަސްކުރަން ޖެހޭ – ފައްޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދަމަހު ބާއްވާ ނަމަ، ވޯޓުލާން ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެދާނެ ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އަދާކުރުމަށް...

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑީޖީ ގެ މުސާރައާއި ބެހޭ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ހެދީ ދޮގެއް!

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑީޖީ ގެ މުސާރައާއި ބެހޭ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ހެދީ ދޮގެއް!

މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލާގައި އިޖުތިހާދު ކުރަމުންދިޔަ މަސްވެރިންނާ މުހާތަބުކޮށް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ.ހުސެއިން ސިނާނު ދޮގު ހެދުމުން އާއްމުންނާއި މަސްވެރިންގެ...

Page 1 of 62 1 2 62