އިގްތިސާދު

ސްޓާލިންކު ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް، މަހުފީއަށް 1000 ރުފިޔާ

ސްޓާލިންކު ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް، މަހުފީއަށް 1000 ރުފިޔާ

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އިލޯން މަސްކުގެ ސެޓެލައިޓް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސްޓާލިންކުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މިހާރު ރާއްޖެއަށް...

ނެސްލޭ އަކީ ހަނގުރާމައިގެ ’އެހީތެރިއެއް‘ ކަމަށް ޔުކުރޭނުން ނިންމައިފި

ނެސްލޭ އަކީ ހަނގުރާމައިގެ ’އެހީތެރިއެއް‘ ކަމަށް ޔުކުރޭނުން ނިންމައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ނެސްލޭއިން ރަޝިޔާއަށް މަދަދުވެރިވާ ކަމަށްބުނެ، ހަނގުރާމައިގެ މަދަދުވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފިއެވެ. ރަޝިޔާއާއި ޔުކްރެއިނު ހަނގުރާމަ ފެށުނު...

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކުރީ އިންޑިޔާ އަދި އޮމާން އިން

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކުރީ އިންޑިޔާ އަދި އޮމާން އިން

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މިދިޔަ މަހު (ޖުލައި 2023) ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާއިންނެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭއަށް...

އެސްޓީއޯ އީދު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އީދު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އީދުއެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އާއި ހުރިހާ ސަރަހައްދީ އެސްޓީއޯގެ އައުޓްލެޓްތަކުގައި އެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައި ވަނީ...

އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއިން ކުރި...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލު މެޗަށް ދެ މީހަކަށް ފުރުސަތެއް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލު މެޗަށް ދެ މީހަކަށް ފުރުސަތެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަރކާޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަން އެއް ހުޅުވާލައިފިއެ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހުރިހާ ހަރަދަކާއެކު (ހުރުމާ، ކެއުމާ، ދަތުރުފަތުރާއި، މެޗު...

ހަންކެނޑެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހަންކެނޑެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި ފަށާ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާ ނޭޝަނަލް އިލެކްޓްރިކް އެންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީ (ސީއެންއީއީސީ) އާ ހަވާޅުކޮށްފި...

Page 1 of 2 1 2