ދީން

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ: މުދަލުގެ އަސްލު އޮޅުވާލާ، ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ވިއްކާ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ: މުދަލުގެ އަސްލު އޮޅުވާލާ، ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ވިއްކާ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް

އިސްލާމްދީނުގައި ވިޔަފާރީގައި ކުރުވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް، ހާއްސަކޮށް މިއަދުގެ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުން އަންނަ ހުއްދަ ނޫން ކަންކަމަށް މިއަދުގެ ހުތުބާގައި ވަނީ...

”ހަޔާތާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރަށްވެސް ރަހުމަތްތެރިންގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރޭ“ – ހުކުރު ހުތުބާ

”ހަޔާތާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރަށްވެސް ރަހުމަތްތެރިންގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރޭ“ – ހުކުރު ހުތުބާ

ހަރުބަހެއްގައި އޮވެއެވެ. ރަހުމަތްތެރިން އިނގޭނީ މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައެވެ. މީހަކަށް މުސީބާތެއް ނުވަތަ ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތި ވުމުން އޭނާގެ ގާތުގައި އެކުވެރިން ކަމުގައި ހެދިގެން އުޅުނު...

ކައްވަޅުގެ ބައިވެރިޔާ

ކައްވަޅުގެ ބައިވެރިޔާ

ހަތް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅެމުންދާ މިދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އެކަނިވެރިއޭ ބުނެ ދަޢުވާކުރަމުން ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް ހޯދުމަށް ރެއާއި ދުވާލު އެއްބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ. ނޫނީ ލޯބިވެރީން...