އަބްދުﷲ ސަފީގު އަލީ

އަބްދުﷲ ސަފީގު އަލީ

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ގެ މަގާމަށް ފާތުމަތު ދިޔާނާ (ސަނދުރަ، ޅ.ހިންނަވަރު) އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކަސްޓަމްސްގެ 133 އަހަރުވީ ދިގު މާޒީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން...

މަޖުލިސް2024: އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް

މަޖުލިސް2024: އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެއް ދާއިރާއަކަށް އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށެވެ. މިހާރުގެވެސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑަ) އާއި...

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތު

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށްބުނެ، ގުޅިފަޅު ތަރައްގީ ކުރުން ހުއްޓުވާލައިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކުރަމް...

ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން މާފުށި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން މާފުށި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ކ. މާފުށީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މާފުށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދުއެވެ. މި...

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި

ގައުމީ ހޭންޑުބޯލު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕއަންކަން ޓެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލް މެޗު ޓެންޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ، ފިއޮންޓި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް 30-15 ގެ...

ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ މާފެއް ނުކުރޭ!

ދެއްވި ނިއުމަތަށް ޝުކުރުވެރިނުވެ، ބޮޑާ ބަސްތަކުގައި އިން ފަހަނަ އަޅައިފި

މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާލިޔަސް އިބުރަތަކަށް ފުދޭ ދުވަހެކެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރަނީއެވެ. ބާޒާރުމަތީގައި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތެވެ. އޮޔާވަޔާއި ގަދަ ރާޅުތަކުގައި އުޅަނދުތަކަށް...

ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ޓެންޓު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ޓެންޓު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ތަފާތު ބޮޑުކޮަށް ދަ ގުރާންޑޭ ބަލިކޮށް، ޓެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި...

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް މަލްދާ އަދި ޝިއުނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށްވުރެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ އަގު ބޮޑުވާނެ!

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، އެ ގައުމުގެ ލަކްޝަދީބުގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ޓުއަރިޒަމް އިސްތިހާރުތަކަކަށް ކުރި ކޮމެންޓުތަކެއް 'ވިހަވެ' ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އޭގެ ލޮޅުން...

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ: މުދަލުގެ އަސްލު އޮޅުވާލާ، ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ވިއްކާ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް

ފިޔާ، ބިސް، އަލުވި އަގު ހެވެއްނުވި، މިއީ ދާއިމީ އަގުތަކަށްވެސް ވެދާނެ!

ބާޒާރުގައި ފިޔާ އަލުވި ބިސް ފަދަ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވި ގޮތަށް ދެމަސްވީއިރުވެސް ހެޔޮވެފައި ނުވާތީ މިއީ ދާއިމީ އަގުތަކެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިިން ބުނަން...

Page 1 of 9 1 2 9