މުރާސިލު

މުރާސިލު

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ

މިފެށޭ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް...

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށައެޅޭ ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށައެޅޭ ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޕޯޓަލް "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ސަރަހައްދުގައި ބުރިޖުއެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ނުކުރަން ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ރޭގައި އެ ސަރަހައްދުގައި...

ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ

ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލިގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް...

މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭ މަގުމަތީގައި އިޖުތިމާއި މިންގަނޑާއި ހިލާފަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓި މީހެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ސޯސަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އާއްމުންގެ ފާޑުކިއުން...

ފޯމުތައް ޗެކުކޮށް ނުނިމެނީސް ދަ ޑިމޮކްރެޓިކްސް އުފައްދަން ހުއްދަ ދޭން ފުއާދު މަސައްކަތް ފަށައިފި

’ރޯދަމަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ ފުއާދާއި ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމެއް‘

ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖުލީހުގެ ކޮމެޓީން ރުހުން ދިން ކަމަށާއި، އޭރުގެ ކޮމެޓީގެ ރޫހު ހުރީވެސް ރޯދަމަސް ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްކަމަށް އިލެކްޝަން...

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އިސްމާއީލް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި، މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު ރަމީލާ ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް...

ޕީއެންސީ ގައްދޫ ދާއިރާ: ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި މަހާ، ޓިކެޓު ލިބުނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓަށް

ޕީއެންސީ ގައްދޫ ދާއިރާ: ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި މަހާ، ޓިކެޓު ލިބުނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓަށް

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައްޔިިތުންގެ މަޖުލީހަށް ވާދަކުރާ ކެންޑީޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރީ މަހުމޫދު ޝަފީގު (މަހާ) އެވެ. ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް...

1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ވަގަށް ނެގީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އިސްވެ ހުރެ

1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ވަގަށް ނެގީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އިސްވެ ހުރެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ....

Page 1 of 54 1 2 54