މުރާސިލް ޓީމް

މުރާސިލް ޓީމް

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޔަގީންކަން ދީފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޔަގީންކަން ދީފައިވޭ

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޭބުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރައްވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު...

ފަލަސްތީނު މައްސަލާގައި އދ. ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ

ފަލަސްތީނު މައްސަލާގައި އދ. ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ

މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާ ދެމުންދާތީ، އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޚާއްސަ...

ފަލަސްތީނުގެ އެއްވެސް ރެފިއުޖީއެއް ޖޯޑަންއިން ބަލައިނުގަންނާނަން – ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ

ފަލަސްތީނުގެ އެއްވެސް ރެފިއުޖީއެއް ޖޯޑަންއިން ބަލައިނުގަންނާނަން – ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ

އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާނުގައި ފަލަސްތީނުން ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިގެން އަންނަ އެއްވެސް ރެފިއުޖީއެއް ޖޯޑަންއިން ބަލައިގަންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެގައުމު ތައްޔާރުވެފައިވެސް ނުވާ...

1 ނަމްބަރު ޖެޓި ސަރަހައްދުން ހޮވި ފައިސާތައް ހަވާލުކޮށްފި

ވަގު ނޫޓު ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އަލީ ރަމީޒު ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް!

ވަގު ނޫޓު ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ދަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ސަލަފު...

އައްޑޫ ޗާޓަށް އަލަށް އިތުރުވި ތިން ރަށް؛ ދޮންހެރަ ފެންނަ، ބޮލިހެރަ، ދޮންދީނި ހެރަ

އައްޑޫ ޗާޓަށް އަލަށް އިތުރުވި ތިން ރަށް؛ ދޮންހެރަ ފެންނަ، ބޮލިހެރަ، ދޮންދީނި ހެރަ

އައްޑޫ ޗާޓަށް އަލަށް އިތުރުވި ތިން ރަށަށް ނަން ކިޔައިފިއެވެ. ޓުއަރިޒަމް ގެ ބޭނުންތަކަށް މި ސަރުކާރުން އަލަށް ހިއްކި ތިން ރަަށަށް ނަން ކިޔާފައިވަނީ އާއްމުކޮށް...

ތަސްވީރު ބަލާނީ ތަސްވިރު ބުނާހެން: ޕާޓީ ހަރުގެ ހޯދުމުގެ ކޯޅުން

ތަސްވީރު ބަލާނީ ތަސްވިރު ބުނާހެން: ޕާޓީ ހަރުގެ ހޯދުމުގެ ކޯޅުން

ޕީޕީއެމް ދެބައިވެ، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެ ޕާޓީގެ ހަރުގެ ހޯދުމުގެ ކޯޅުމާއި، މިއަދު އެމްޑީީޕީ ދެބައިވެ ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން (މިހާރުގެ ޑިމޮކްރެޓްސް) އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހޯދުމުގެ ކޯޅުމުގައި...

ހުޅުމާލެއިން 15 ބިމެއް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށް ދައުރުވާ ފޭކް ލިސްޓުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޖެހެނީ!

މީގެ ކުރިންވެސް ބަޔަކު ސޯސަލް މީޑިއާގައި ގެންގުޅުނު ލިސްޓަކަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ހަބަރުވެސް ހެދިއެވެ. ވަރަށް ގިނަ އާއްމުންވެސް 'ަރަތަށް' އަރައިގެން ކޮމެންޓުވެސް ކުރިއެވެ. އެ...

އިތިއޯޕިއާއިން ނާއި ޕާކިސްތާނުން އައި ޕަސެންޖަރުންގެ އަތުން 10 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި

އިތިއޯޕިއާއިން ނާއި ޕާކިސްތާނުން އައި ޕަސެންޖަރުންގެ އަތުން 10 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި

ވަ އިގެ މަގުން އިތިއޯޕިއާއިންނާއި ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި ފަސިންޖަރުން ގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ، މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ ވައިގެމަގުން...

މި ދައުރުގައި 127 ރަށަކަށް އެމްބިއުލެންސް ފޯރުކޮށްދީފި

މި ދައުރުގައި 127 ރަށަކަށް އެމްބިއުލެންސް ފޯރުކޮށްދީފި

މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް 127 ރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއުވާން މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ރައީސް...

ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. ޕޮލިހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި...

Page 2 of 13 1 2 3 13