މުރާސިލް ޓީމް

މުރާސިލް ޓީމް

ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ހދ. ނައިވާދޫގެ ހުޅަނގުން 7 ނޯޓިކަލް މޭލުން ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއްގެ ކަންތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް...

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރެޕް އާޓިސްޓު ’ޕެސްޓު‘ ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރެޕް އާޓިސްޓު ’ޕެސްޓު‘ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓު އަދި ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްގެ އެއް ފައުންޑަރ އިސްމާއިލް އިފްހާމް މުހައްމަދު، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރެޕް އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި...

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކެއްގައި  2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކެއްގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތިން ރަށެއްގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ....

މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ރީކޯ މޫސަ ގޮވާލައްވައިފި

މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ރީކޯ މޫސަ ގޮވާލައްވައިފި

މިހާރު މާލޭގައި ކޮންމެ ރެއަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުޒާހަރާ ކުރާ އިދިކޮޅު ޕިޕީއެމުގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެމްބަރުން ކޮވިޑް19އަށް ޓެސްޓުކޮށް ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވުމުން...

ތާޑުޕާޓީ ވެބްސައިޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ކަށަވަރު ނުކުރުމަށް ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެދިއްޖެ

ތާޑުޕާޓީ ވެބްސައިޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ކަށަވަރު ނުކުރުމަށް ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެދިއްޖެ

މިހާރަކަށް އައިސް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އަދި ހާއްސަކޮށް ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް، ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވާ ވެބްސައިޓުތަކުން މުއާމަލާތް ނުކުރުމަށް...

އަނެއްކާވެސް އަދަދުތައް މައްޗަށް، މިއަދު އެކަނިވެސް 209 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް އަދަދުތައް މައްޗަށް، މިއަދު އެކަނިވެސް 209 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް 209 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި ފަހަކަށް...

ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖުލީހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އޮފިސަރުން

ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖުލީހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އޮފިސަރުން

ސިފައިންގެ  ލަފާދޭ މަޖުލީހަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ދިވެހި ތާރީހުގައިވެސް ސިފައިންގެ ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް އަންހެން އޮފިސަރުން...

Page 12 of 13 1 11 12 13